Biskup Kazimierz Gurda zdecydował o zmianach personalnych wśród duchowieństwa w diecezji siedleckiej.

Zmiany wśród Proboszczów

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Piszczacu:

- ks. kan. Roman Sawczuk, proboszcz tejże parafii przeniesiony na emeryturę z zamieszkaniem w parafii, nowym proboszczem parafii w Piszczacu będzie ks. kan mgr lic. Antoni Przybysz, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zarzeczu Łukowskim (gmina Łuków)

Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kożuszkach:
- ks. mgr Franciszek Klebaniuk, wikariusz parafii św. Anny w Radzyniu Podlaskim mianowany został nowym proboszczem parafii w Kożuszkach

Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Milanowie (powiat parczewski):
-
ks. mgr Sławomir Matejek, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kożuszkach, mianowany został proboszczem parafii  w Milanowie (powiat parczewski)

Parafia św. Jana Apostoła w Klonownicy Dużej
- ks. Bogusław Sieńczewski, rezydent w Opolu Nowym (gmina Siedlce), mianowany proboszczem parafii  w Klonownicy Dużej

Nowo wyświęceni księża

ks. mgr Dariusz Woch, neoprezbiter, wikariusz parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pratulinie

Zmiany wśród wikariuszy
ks. mgr Mikołaj Czernecki, wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Piszczacu, 15 czerwca mianowany wikariuszem parafii św. Anny w Radzyniu Podlaskim

ks. mgr Piotr Zasuwik, wikariusz parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pratulinie, mianowany wikariuszem parafii św. Anny w Radzyniu Podlaskim

Zmiany wśród kapelanów
ks. kan. mgr Andrzej Biernat, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej, mianowany  diecezjalnym kapelanem strażaków. Funkcję tę dotychczas pełnił ks. kan. Roman Sawczuk