Biskup Kazimierz Gurda zdecydował o zmianach personalnych wśród duchowieństwa w diecezji siedleckiej. Zmiany nastąpią z dniem 1 lipca 2017

Przechodzą na emeryturę:

Ks. prał. mgr Tadeusz LEWCZUK – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Parczewie oraz dziekana dekanatu parczewskiego i przeniesiony na emeryturę z zamieszkaniem w Białej Podlaskiej.

Ks. kan. mgr. lic. Henryk PRZĄDKA – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Komarówka Podlaska oraz dziekana dekanatu komarowskiego i przeniesiony na emeryturę z zamieszkaniem w Radzyniu Podlaskim.

Zmiany proboszczowskie:

Ks. Robert MĄCZKA – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Jabłoń i mianowany   proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Parczewie oraz dziekanem dekanatu parczewskiego.

Ks. mgr Mieczysław POCIEJUK – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Radomyśl i mianowany proboszczem parafii Komarówka Podlaska i dziekanem dekanatu komarowskiego.

Ks. kan. Andrzej DUKLEWSKI – po powrocie z pracy duszpasterskiej w Rosji mianowany proboszczem parafii Szóstka.

Ks. Henryk SKOLIMOWSKI – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Wodynie
i mianowany proboszczem parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzecu Podlaskim.

Ks. mgr lic. Andrzej GŁASEK – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Hadynów
i mianowany proboszczem parafii Horodyszcze.

Ks. mgr Krzysztof PAWŁOWSKI – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzecu Podlaskim i mianowany proboszczem parafii Ulan.

Ks. mgr Zbigniew SZYPROWSKI – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Dubeczno i mianowany proboszczem parafii Jabłoń.

Ks. mgr lic. Krzysztof BUCZYŃSKI – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Mostów i mianowany proboszczem parafii Wodynie.

Ks. mgr Jerzy PIETRZAK – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Horodyszcze
i mianowany proboszczem parafii Hadynów.

Ks. mgr lic. Edward KONARSKI
– zwolniony z urzędu proboszcza parafii  Szóstka
i mianowany proboszczem parafii Stężyca.

Ks. mgr lic. Konrad POTEREK -  zwolniony z urzędu proboszcza parafii Jabłeczna
i mianowany proboszczem parafii Mostów.

Ks. mgr Marek ŚLIWA -  zwolniony z urzędu wikariusza parafii Opatrzności Bożej w Parczewie i mianowany proboszczem parafii Jabłeczna.
       

Zmiany wikariuszowskie:


Ks. mgr Grzegorz BOCHIŃSKI – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Anny w Białej Podlaskiej i mianowany wikariuszem parafii Parysów.

Ks. mgr Łukasz BOROWSKI – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Radoryż Kościelny i mianowany wikariuszem parafii Janów Podlaski.

Ks. mgr Paweł BROŃSKI - zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Garwolinie i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej.

Ks. mgr Adam CAŁUS – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Trzebieszów
i mianowany wikariuszem parafii pw. Bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej.

Ks. mgr Dariusz CZAJKA – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Zygmunta Króla w Łosicach i mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie.

Ks. mgr Robert DASZCZUK – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Okrzeja
i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NM w Międzyrzecu Podlaskim.

Ks. mgr Kamil FRĄCZEK – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Rossosz
i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Brata Alberta w Łukowie.

Ks. mgr Robert JĘDRYCH – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Wola Uhruska
i mianowany wikariuszem parafii Sobienie Jeziory.

Ks. mgr Łukasz KAŁASKA – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta w Łukowie i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela
w Parczewie.

Ks. mgr Dariusz KONIECZNY – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej i mianowany wikariuszem parafii Łaskarzew.

Ks. mgr Leszek MUĆKA – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej i mianowany wikariuszem parafii Żelechów.

Ks. mgr Sebastian MUĆKA – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Drelów
i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Zygmunta Króla w Łosicach.

Ks. mgr Grzegorz OSIPACZ – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Parysów
i mianowany wikariuszem parafii Janów Podlaski.

Ks. mgr Artur PETKOWICZ – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej i mianowany wikariuszem parafii Serokomla.

Ks. mgr Adam PIETRUSIK – zwolniony z funkcji prefekta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach oraz diecezjalnego asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej.

Ks. mgr Łukasz SAWICKI – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie i mianowany wikariuszem parafii Opatrzności Bożej
w Parczewie.

Ks. mgr Szczepan SKORUPSKI – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Maciejowice i mianowany wikariuszem parafii Huszlew.

Ks. mgr Krzysztof SOBCZUK – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Huszlew
i mianowany wikariuszem parafii Suchożebry.

Ks. mgr Kamil STAŃCZUK
– zwolniony z urzędu wikariusza parafii Janów Podlaski i mianowany wikariuszem parafii Borowie.

Ks. mgr lic. Radosław SZUCKI – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie i mianowany wikariuszem parafii Terespol.

Ks. mgr lic. Roman TRUBA – mianowany wikariuszem parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej.

Ks. mgr Daniel WOJCIECHOWSKI – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Terespol i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Białej Podlaskiej.

Ks. mgr Piotr WOŹNIAK – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej i mianowany wikariuszem parafii Piszczac.

Ks. mgr Jakub WYROZĘBSKI – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Kornica
i mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Garwolinie.

Ks. mgr Paweł ZAZUNIAK – zwolniony z  urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzecu Podlaskim i mianowany wikariuszem parafii Korytnica Łaskarzewska.


Neoprezbiterzy


Ks. mgr Michał BIEŃCZYK – mianowany wikariuszem parafii Drelów.

Ks. mgr Damian KORYCIŃSKI – mianowany wikariuszem parafii Kornica.

Ks. mgr Mateusz KOZŁOWSKI – mianowany wikariuszem parafii Rossosz.

Ks. mgr Michał PNIEWSKI – mianowany wikariuszem parafii Wola Uhruska.


Inne nominacje


Ks. kan. mgr Józef BRZOZOWSKI – mianowany dziekanem dekanatu międzyrzeckiego na kolejną 5-letnią kadencję.

Ks. kan. Stanisław DADAS – mianowany dziekanem dekanatu włodawskiego na kolejną 5-letnia kadencję.

Ks. kan. mgr lic. Wojciech HACKIEWICZ – zwolniony z funkcji kierownika Referatu Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, z zachowaniem pozostałych funkcji.

Ks. mgr Wojciech SOBIESZEK – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie i mianowany Kierownikiem Referatu Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, diecezjalnym asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz prefektem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.

Ks. mgr Krzysztof DANIELUK – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach i mianowany kapelanem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Ks. mgr Kamil MAZURKIEWICZ – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Janów Podlaski i skierowany na studia stacjonarne na kierunku: zarządzanie dokumentami i archiwistyka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Ks. mgr Marcin PRUDACZUK
– zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Parczewie i skierowany na studia stacjonarne na kierunku: duszpasterstwo rodzin w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Ks. mgr Artur SUSKA – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Piszczac i skierowany do pracy duszpasterskiej w Ordynariacie Polowym.