Gmina Terespol została włączona do Systemu Informacji Przestrzennej - urzędowego portalu mapowego.

Do głównych danych w portalu zaliczyć można dane gminne, tzn. dane adresowe oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dane te są publikowane na tle danych ewidencji gruntów i budynków pochodzących ze Starostwa Powiatowego i innych dostępnych zasobów mapowych.

Portal znajduje się pod adresem: http://terespol.e-mapa.net