Polskie Stowarzyszenie Głuchych i Niepełnosprawnych "MOTYL" zaprasza 25 maja na letni kurs języka migowego.

Prowadzący szkolenie to trenerzy i biegli tłumacze języka migowego, którzy pomagają osiągnąć zamierzone cele i kładą szczególny nacisk na podwyższenie umiejętności komunikowania się w języku migowym niezależnie od poziomu zaawansowania.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką środowiska osób niesłyszących, zasadami Polskiego Języka Migowego i Systemu Językowo-Migoweg, a także praktyczne zastosowanie wdrożonych metod komunikacji.

Dla chętnych zainteresowanych kursem istnieje możliwość dofinansowania ze środków PFRON! Dofinansowanie na kurs może uzyskać każda osoba indywidualna pełnosprawna lub niepełnosprawna. Stowarzyszenie pomoże w wypełnianiu dokumentacji do PFRON-u.