Nie tylko materialne zabezpieczenie dzieci jest ważnym elementem, na którym należałoby koncentrować uwagę rodziców. Równie istotne są psychologiczne aspekty rozwoju. Wychowując maluchy w zgodzie ze swoimi ideami i ucząc je zasad panujących w rodzinie pamiętajmy, by zadbać o odpowiednio wysokie poczucie własnej wartości potomstwa. Jednym ze sposobów na to jest uświadamianie mu własnych mocnych stron.

Już od najmłodszych lat chwalmy wszelkie sukcesy i zapewniajmy o naszej wierze w możliwości syna, czy córki. Na tej podstawie będzie budować przez całe życie swoją wizję siebie. Jeżeli my przekonamy dziecko o tym, że coś potrafi i jest zdolne do nabywania nowych umiejętności, nawet trudnych i z pozoru nieosiągalnych to w przyszłości samo siebie zmotywuje do pokonywania przeciwności losu. Nie bójmy się, że wyrośnie nam narcyz, ponieważ szczere komplementy mówią człowiekowi o prawdziwych jego zaletach i faktycznych dokonaniach. Jeżeli dostrzegamy realny wysiłek i ważne cechy to jesteśmy lustrem, w którym pociecha zobaczy cenione przez nas atuty i dokonania. Tym samym pomożemy tworzyć podłoże kształtowania tożsamości naszych podopiecznych oraz ich silny kręgosłup, przygotowany na udźwignięcie zewnętrznych niebezpieczeństw. Tak wyposażona osoba z większym prawdopodobieństwem sprosta oczekiwaniom własnym jak i obcym. Lepiej zniesie krytykę i porażki. Nie podda się na najmniejszej przeszkodzie, ale nauczy wyciągać wnioski i wyznaczać własne cele. Będzie szukać kompromisu, zamiast ulegać cudzym ocenom lub pragnieniom. Łatwiej stworzy zdrową relację uczuciową i odniesie sukces na miarę swoich możliwości. Tak, jak motywujemy siebie do podejmowania aktywności, podobnie starajmy się zachęcać najmłodszych. Jeżeli sami mamy kłopot z doszukaniem się swoich zalet tym bardziej zwracajmy na nie uwagę u dzieci. Możemy bowiem nieświadomie skupiać się na wadach i niepowodzeniach a tym samym wzmacniać poczucie niskiej wartości. Zarówno siebie jak i potomstwo krytykujmy rozsądnie. Wyznaczajmy zadania tak, by jednocześnie stanowiły wyzwania. Jeśli już porównujemy to z podobnymi ludźmi, aby uniknąć efektu niższości. Bądźmy oparciem w razie trudności, żeby zapewnić bezpieczną atmosferę, nie popadając w nadopiekuńczość. Po prostu kochajmy i nie wstydźmy się mówić o tym dzieciom. Tego właśnie od nas potrzebują.

Więcej na temat rozwoju osobistego i wychowania na stronie: www.poradniapsychologiczna.eu