17 i 18 marca w gmachu Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał III Edycji ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach. W etapie centralnym wzięło udział 160 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 16 województw z całego kraju. Nasze województwo reprezentowało 10 finalistów, w tym Damian Szandecki, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.

Spośród finałowej dziesiątki olimpiady znalazł się uczeń bialskiego Ekonomika. Za zajęcie tak wysokiej lokaty otrzymał dokument przyznający prawo do uzyskania indeksu na wybranej przez siebie uczelni na kierunku dziennikarskim. Opiekunem merytorycznym ucznia była Marta Sawtyruk, nauczycielka języka polskiego. 

Oprócz zmagań konkursowych uczniowie mieli okazję do spotkań z gośćmi specjalnymi, którzy przybliżyli warsztat dziennikarski: Filipem Chajzerem oraz Filipem Springerem. Finaliści konkursu zwiedzili także gmach Telewizji Polskiej i zwiedzili studia programów „Jaka to melodia?” oraz „Pytanie na śniadanie”.