Na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ukazały się informacje dotyczące nowego egzaminu dla ósmoklasisty. Wynika z nich, że uczniowie kończący podstawówkę w pierwszych latach, będą zdawać egzamin tylko z trzech przedmiotów, w tym języka polskiego, matematyki i języka obcego. Dodatkowy jeden przedmiot do wyboru dojdzie na egzaminie w latach 2021/2022.

Kwiecień 2019 roku będzie miesiącem przełomowym w historii polskiego szkolnictwa. W tym samym czasie absolwenci wygaszonego gimnazjum i nowo utworzonej 8-letniej szkoły podstawowej będą zdawać egzamin kwalifikujący do tych samych szkół.

Egzamin ósmoklasisty będzie egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń będzie musiał do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

W latach 2019–2021 absolwenci podstawówek przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Od roku 2022 będą to już cztery przedmioty obowiązkowe, tj.:

  1. język polski
  2. matematyka
  3. język obcy nowożytny
  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Na nowym egzaminie dla ósmoklasisty z języka polskiego będą zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte. Zadania zamknięte będą polegały na wybraniu jednej odpowiedzi spośród kilku możliwych lub określenie odpowiedzi jako fałszywej lub prawdziwej oraz zadania zamknięte, w których trzeba dobrać odpowiedzi z podanych w zadaniu.

Zadań zamkniętych będzie więcej od 12 do 17, jednak będą one odpowiadały za 30% możliwych do zdobycia punktów. Najważniejsze będzie wypracowanie i pytania otwarte, których łącznie będzie od 5 do 9.

Uczniowie zdający w ósmej klasie obowiązkową matematykę zmierzą się z także z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Tutaj znaczenie procentowe tych pytań w ogólnej liczbie punktów zostało podzielone na połowę. Czyli w ocenie końcowej, jeden i drugi typ pytań, ma taką samą wagę.

Egzamin będzie odbywał się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin zostanie przeprowadzony przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który potrwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który potrwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎