Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej zaprasza młodzież bialskich szkół do udziału w drugiej edycji konkursu literackiego dla młodzieży – „W świecie fantazji”. Tegoroczny temat: „Wybór człowieka między dobrem a złem - na kanwie fascynacji literackich, filmowych bądź własnych doświadczeń”.

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywnego myślenia młodych autorów, oraz zachęcanie ich do prezentowania własnej twórczości literackiej. 

Adresowany jest do  młodzieży bialskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach proza i poezja. Termin składania prac upływa 6 lutego 2017 r, a rozstrzygnięcie odbędzie się 21 marca 2017 r

Autorom najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe 
oraz pamiątkowe dyplomy.