Projekt Leki75+ który ruszył z początkiem września i skierowany jest do pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia. W spisie medykamentów są wyłącznie leki na receptę, które - zgodnie z jednostką chorobową - już teraz można kupić za odpłatnością ryczałtową, głównie 30- lub też 50-procentową.

Podstawą do otrzymania bezpłatnego leku jest ukończenie 75. rok życia, recepta z literą S wpisaną w polu „kod uprawnień dodatkowych”, a przede wszystkim potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków.

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub 50%. W wykazie znalazło się 68 substancji czynnych, w tym 6 cząsteczek z ryczałtowym poziomem odpłatności. Leki umieszczone na wykazie pokrywają ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego.