Nadleśniczy Nadleśnictwa Chotyłów Decyzją nr 4/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasów leśnictw KODEŃ, POŁOSKI i ZABŁOCIE.

Zakaz został wprowadzony w związku z wystąpieniem uszkodzeń drzewostanów powstałych w wyniku silnych wiatrów oraz związanym z tym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi.

Zakaz obowiązuje od dnia 15 lipca 2016 roku do odwołania lub usunięcia zagrożenia.