Nasze życie to pasmo ciągłych zmian. Nic nie trwa wiecznie i wszystko po jakim czasie wygląda inaczej. Wychodząc naprzeciw młodzież z grupy "Nie myśl peselem zostań przyjacielem" zorganizowała konkurs fotograficzny którego celem jest uwiecznienie na fotografii tego co zmieniło się wokół nas.

Cele konkursu:
- Uświadomienie, że z każdym dniem wszystko się zmienia
- Pokazanie, iż nic nie trwa wiecznie
- Podkreślenie znaczenia czasu w życiu człowieka
- Zachęcenie do cieszenia się każdą chwilą w życiu
- Prezentacja i popularyzacja twórczości fotograficznej 
- Promocja autorów w każdym wieku

Uczestnicy: 
- Dolna granica wieku: 10 lat
- Górna granica wieku: BRAK

Tematyka konkursu:
Prace muszą mieć formę fotografii, styl dowolny. Należy spełnić ideę konkursu, czyli muszą udowodnić, że czas nie stoi w miejscu i każdy się starzeje. Fotografie mogą zawierać zarówno ludzi jak i budynki oraz naturę. Prace należy wysyłać w formie JPG. 

Termin i adres nadsyłania prac: 
Pracę należy nadsyłać na e-mail: niemyslpeselem@gmail.com od dnia 13 marca do 23 marca do godziny 22.00 z dopiskiem: A LATA LECĄ. 

Zasady konkursu: 
- Autor może nadsyłać maksymalnie 5 prac
- Wraz z pracami wysyłanymi na e-mail należy napisać: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek, kontakt
- Wyniki i najlepsze prace będą udostępnione na stronie internetowej projektu, fanpage’u projektu

Uwagi: 
Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną rzeczowe nagrody główne i wyróżnienia. Wręczone będą na podsumowaniu konkursu lub przelewem 25.03.2016 roku (miejsce i godzina zostaną ustalone wkrótce). Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością. Zdjęcia nie nagrodzone po zakończeniu konkursu nie będą rozpowszechniane. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu. 

Nagrody:
I miejsce 300 zł
II miejsce 100 zł
III miejsce nagroda rzeczowa