Ósma edycja badania „Rachunek od państwa” została zakończona. Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) przedstawia, jak prezentują się wszystkie wydatki naszego państwa, w tym również samorządów, w przeliczeniu na obywatela. Niestety wyniki nie są zbyt optymistyczne… W ubiegłym roku państwo wystawiło rachunek statystycznemu Polakowi na 23,1 tys. zł. Jest to kwota o 1,6 tys. zł wyższa niż w 2017 r. Jeszcze widoczniejsza różnica jest w porównaniu do 2011 roku, kiedy to podczas pierwszej edycja badania, rachunek wynosił 18 tys. zł. Podsumowując – była to kwota o 5 tys. zł niższa niż obecnie…

Raport obejmuje nie tylko wydatki państwa, lecz także samorządów, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zarządzanego przez ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Zdrowia i wielu innych instytucji państwowych, których jest ponad 60 tysięcy. Ostatecznie wychodzi na to, że emerytury i renty, służba zdrowia i edukacja obejmują ponad połowę wydatków naszego państwa. Autorzy zastrzegają, że raport jest przedstawiony dość szacunkowo, w uproszczeniu. Mimo wszystko interesujące jest też to, że w przeliczeniu na mieszkańca, koszt programu Rodzina 500+ wynosi 590 zł na osobę. Na krajowe drogi wydajemy 545 zł, na kulturę 301 zł, a na rekreację i sport 182 zł. Wygląda na to, że społeczeństwo, świadomie lub nie, najmniej inwestuje w odpoczynek.