W związku z zawirowaniami jakie powstały pomiędzy KRUS, a dostawcą przesyłek pocztowych firmą InPost, rolnicy z naszego powiatu nie otrzymali przekazów bankowych celem uiszczenia składki KRUS za III kw. 2016r. Poniżej prezentujemy komunikat kierownika Placówki Terenowej KRUS o zaistniałej sytuacji.

"Kierownik  Placówki Terenowej w Białej Podlaskiej KRUS informuje, że z dniem 1 sierpnia br. firma InPost w sposób nagły i niespodziewany zaprzestała wykonywania usług pocztowych na rzecz KRUS.

Odstępując od umowy InPost nie wywiązał się z zadania dostarczenia korespondencji przekazanej firmie w miesiącu lipcu. Takim sposobem znaczna część rolników z Powiatu Bialskiego nie otrzymała przekazów bankowych KRUS celem uiszczenia składki za III kwartał.

W związku z powyższą sytuacją KRUS informuje o obowiązku niezwłocznego dokonania wpłaty składki pomimo braku przekazu bankowego. Informujemy, że wysokość składki za III kwartał pozostaje taka sama jak w II kwartale.

W sytuacji jakichkolwiek zmian mogących wpłynąć na wysokość składki prosimy rolników o bezpośredni kontakt z Placówką Terenową w Białej Podlaskiej celem naliczenia prawidłowej jej wysokości"