Jak co roku, dziennik „Rzeczpospolita” opublikował ranking najlepszych samorządów. W zestawieniu znajdują się te gminy, które uzyskują najlepsze wyniki finansowe, a także starają się podnosić jakość życia mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa finansowego samorządów.

Na bardzo wysokim 34. miejscu w Polsce w kategorii gmin wiejskich (w Polsce jest ponad 1,5 tys. gmin wiejskich) uplasowała się Gmina Konstantynów.

Jednocześnie jest  trzecią gminą w Polsce w tej kategorii, pod względem pozyskanych środków unijnych przypadających na jednego mieszkańca (2006 zł/osobę).