Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej znalazł się na 17 miejscu wśród grupy 25 placówek publicznych najlepiej ocenianych w kraju.

Ranking Rzeczpospolitej opracowany przez firmę Magellan objął 301 placówek z całej Polski, które zostały podzielone na trzy kategorie w zależności od wysokości kontraktu zawartego z NFZ: 29 mln zł, 30–69 mln zł i powyżej 70 mln zł.

Oceniając, firma Magellan wzięła pod uwagę trzy kryteria: efektywność aktywów, rentowność sprzedaży oraz dynamikę kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dane finansowe są na tym specyficznym rynku elementem, o którym mówi się najmniej. My zbieramy je od 10 lat, a od trzech publikujemy w postaci rankingu – mówi prezes spółki Magellan Krzysztof Kawalec. Szpitale podzielono na trzy grupy: małe (z kontraktem do 29 mln zł), średnie (30–69 mln zł) i duże (powyżej 70 mln zł). O pozycji w rankingu zadecydowała suma punktów.

Bialski szpital otrzymał w sumie 45 punktów i znalazł się na 17 miejscu w kategorii kontraktu z NFZ powyżej 70 mln zł. Wyprzedził takie ośrodki jak szpitale kliniczne w Poznaniu, Warszawie czy Łodzi.

Także wysokie 7 miejsce w kategorii kontraktu z NFZ 30-69 mln zł zajął Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.