W dniach 19-21 maja 2017 odbyło się 3-dniowy międzynarodowy festiwal rowerowy Brześć-Terespol-Brześć pn. «VEZDEVELOM» (w tłumaczeniu polskim - ,,wszędzie rowerem"), składający się z rajdów rowerowych w Brześciu i Terespolu oraz festynu w Terespolu.

19 maja rowerzyści z Polski (w dużej mierze mieszkańcy Terespola i okolic), składający się z 40 osób przybyli rowerami do Brześcia. Czas przejazdu przez granicę wyniósł niewiele ponad godzinę. Partnerzy z Brześcia zorganizowali zwiedzanie miasta, w tym Twierdzy Brześć oraz koncert nu-metalowego zespołu TT-34 w brzeskim Teatrze Tańca Fantazja.

W sobotę 20 maja kolumna rowerzystów składający się z ponad 100 osób (Polaków i Białorusinów) w sposób zorganizowany przekroczyła granicę z Brześcia do Terespola, gdzie  dla przybyłych rowerzystów czekał program sceniczny, forum rowerowe oraz pole namiotowe, wesołe miasteczko i gastronomia. Wystąpili: The Punitive (rock/Łosice), Żeński Zespół wokalny ,,Owacja" z Białorusi oraz wokaliści: Ksenija Aksiutik, Andrej Kuncevicz, Vitalij Prokapovicz i Angelina Pipper. po godzinie 20 dyskotekę poprowadził zespól Metaf (Terespol) oraz dj D-Paul. Impreza zakończyła się po 23:00.  

Następnego dnia 21 maja białoruscy i polscy rowerzyści, w liczbie kilkudziesięciu osób, udali się na mini rajd do terespolskiej Prochowni oraz na Fort VII w Łobaczewie. Przewodnikami byli: Władysław Marzec (prochownia) oraz Karol Niczyporuk (fort). Po wycieczce Białorusini wrócili do Brześcia wrócili do Brześcia.