Lubelska Izba Rolnicza wraz z Krajową Radą Izb Rolniczych organizują 14 dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS

Zgłoszenia na udział w koloniach przyjmowane są w Biurze Lubelskiej Izby Rolniczej pod nr tel. 81 443 60 75.

Jarosławiec w terminie: 23.07.2016 - 05.08.2016
Stegna w terminie: 08.08.2016 - 21.08.2016

Odpłatność za udział jednego uczestnika kolonii wynosi 500 zł zgodnie z załączoną  ofertą po przyjęciu zgłoszenie w Biurze LIR.

W ramach kosztów uczestnik ma zapewnione:

-  zakwaterowanie,
-  wyżywienie,
-  opiekę pedagogiczną i medyczną,
- program turystyczny,
- ubezpieczenie,
- transport na kolonie i z powrotem.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w Biurze LIR pod nr tel.  81 443 60 75 lub na stronie  Lubelska Izba Rolnicza