Stowarzyszenie Dom Europy organizuje zimowisko dla dzieci rolników z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na uczestnika.