W ramach współpracy Urzędu Gminy Łomazy i Urzędu Gminy Drelów z firmą AC-Expert w obu tych gminach będą przeprowadzone szkolenia w ramach projektu „RE: start w przyszłość” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, mające na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych.

Proponowane wsparcie dla uczestników:

SZKOLENIA ze stypendium szkoleniowym !

 • Przedstawiciel handlowy z elementami telesprzedaży
 • Opiekun osób starszych
 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Magazynier-operator wózków jezdniowych

WSPARCIE ZAWODOWE

 • Poradnictwo zawodowe grupowe i indyw.
 • Pośrednictwo pracy

STAŻE ZAWODOWE ze stypendium stażowym

 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych
 • Nabycie doświadczenia

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat:

 • o niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie)
 • bierne zawodowo
 • bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne
 • osoby niepełnosprawne
 • nieuczestniczące w kształceniu stacjonarnym lub szkoleniu
 • bez doświadczenia zawodowego lub z doświadcz. do 3 mies.
 • z terenów wiejskich

Warunkiem realizacji projektu w gminach jest uzbieranie 12 osobowej grupy chętnych na dowolne z przedstawionych szkoleń.

Szczegółowe informacje:

Zachęcamy młodych ludzi do aktywnego włączenia się w tworzenie grupy szkoleniowej nawet wśród znajomych z poza terenu naszej Gminy.