W minionym tygodniu do Białej Podlaskiej przybyła grupa studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ramach wizyty studenci kierunku logistyka zwiedzili m.in. oddziały celne w Białej Podlaskiej i Koroszczynie.

Kilkudziesięciu studentów z Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie odwiedziło Agencję Consultingową Rectus oraz jedno z lokalnych przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych. Spotkali się z prezesem i wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników oraz Konsulem Generalnym Republiki Białoruś w Polsce. W programie wizyty znalazły się również Centrum Logistyczne PKP Cargo w Małaszewiczach i jedyny w tej części Polski wolny obszar celny.

Władze wydziału ekonomicznego UMCS liczą na rozwój współpracy z Izbą Celną w Białej Podlaskiej, której owocem mogłyby być wspólne projekty podnoszące innowacyjność Służby Celnej oraz wpływające na lepsze przygotowanie studentów do czekających ich wyzwań w przyszłej pracy zawodowej.