25 października Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej zorganizował już po raz kolejny Dzień Technika, w którym wzięło udział ponad 300 uczniów trzecich klas gimnazjalnych z terenu miasta oraz gimnazjum z Cicibora Dużego.

Dzień Technika to przede wszystkim prezentacja kierunków kształcenia, przygotowana przez nauczycieli i uczniów. Szkoła oferuje szeroką gamę zawodów, a wśród nich są:

- technik mechatronik,

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

- technik przemysłu mody

- technik mechanik

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- technik budownictwa,

- technik informatyk,

- technik elektryk

- technik pojazdów samochodowych

Dyrektor szkoły p. Ryszard Dołęga już na wstępie podkreślił, iż wszystkie kierunki kształcenia oferowane przez szkołę wynikają z zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców, co skutkuje lepszymi perspektywami absolwentów,  jeśli chodzi o możliwość podjęcia przez nich pracy zawodowej. Uwzględnianie nowych technologii i postępu technicznego w procesie kształcenia to elementy niezbędne w funkcjonowaniu nowoczesnej szkoły.

Podczas tego dnia nie zabrakło również atrakcji dla gimnazjalistów w postaci konkursów i quizów z nagrodami. Z dużym aplauzem publiczności spotkały się występy artystyczne uczniów szkoły:  wykonania piosenek Sophii i Sławomira , jak również pokazy umiejętności akrobatycznych, zręcznościowych i tanecznych.