Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej od 01 kwietnia 2016r. uruchomiła rejestrację na I rok studiów I i II stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

Uczelnia posiada 16-letnie doświadczenie edukacyjne, potwierdzone ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Obecnie kształci ok. 3000 studentów na 18 kierunkach i 41 specjalnościach 
bezpłatnych studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

W ciągu kilkunastu lat działalności zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Obecnie jest drugą najlepszą uczelnią w kraju wg ogólnopolskiego rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw. Wg 
rankingu  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego została wyróżniona jako najpopularniejsza uczelnia w Polsce wśród wszystkich państwowych wyższych szkół zawodowych w rekrutacji na rok akademicki 2014/2015.

PSW w ramach programu Erasmus współpracuje z 29 uczelniami zagranicznymi. A długoletnia współpraca z otoczeniem gospodarczym, daje możliwość bardzo dobrej organizacji praktyk studenckich na wszystkich kierunkach.

Studenci mogą studiować w bardzo dobrze przygotowanej i nowoczesnej bazie dydaktycznej. Stanowią ją dwa budynki: budynek dydaktyczny przy ul. Sidorskiej 95/97, budynek dydaktyczny przy ul. Sidorskiej 102 oraz Hala Sportowa z częścią dydaktyczną.

W budynku dydaktycznym przy ul. Sidorskiej 95/97 znajduje się 50 pomieszczeń dydaktycznych, w tym: 37 sal wykładowych i ćwiczeniowych, 7 pracowni komputerowych oraz 6 auli na ponad 1000 miejsc, w tym aula na 400 miejsc. Aule zostały wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne umożliwiające prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie (bezprzewodowy system sterowania m.in. światłem, roletami, ekranem, systemem projekcji multimedialnej, systemem nagłośnienia). Znajduję się tu pomieszczenia Rektoratu i Kancelarii, Kwestura, Dział Nauczania i Spraw Studenckich, Katedra Ekonomii i Zarządzania oraz Katedra Nauk Technicznych a także Zakład Geologii i Zakład Gospodarki Przestrzennej Biuro Karier, sala Samorządu Studenckiego, pokoje dla kadry dydaktycznej, pokoje pracowników administracyjnych, klub studencki i stołówka studencka, Publiczne Telecentrum. Po przeciwnej stronie, przy ul. Sidorskiej 102, mieści się budynek dydaktyczny w którym znajdują się: Katedra Zdrowia, Katedra Nauk Humanistycznych oraz Studium Języków Obcych, 25 sal wykładowych i ćwiczeniowych, w tym 2 aule i 8 pracowni Katedry Zdrowia, biblioteka, sala ćwiczeń ruchowych oraz siłownia.

W 2014 r. została oddana do użytku nowoczesna Hala Sportowa z częścią dydaktyczną. Hala sportowa o wymiarach boiska 52 x 31,8 m, mieści boiska do gier zespołowych i widownię na ok 700 osób, atrakcyjną ściankę wspinaczkową o wysokości 12,5m i szerokości 30 m oraz zaplecze: sala fitness, sala do aerobiku, siłownia, pomieszczeniami odnowy biologicznej. Kompleks boisk sportowych składa się z boiska do piłki nożnej wraz z trybunami, boiska do piłki siatkowej, koszykowej oraz tenisa ziemnego z możliwością podzielenia na trzy boiska treningowe. W części dydaktycznej Hali Sportowej znajduje się 11 sal dydaktycznych z zapleczami oraz 4 aule o pojemności od 60 do 100 miejsc.  Znajduje się tu Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii oraz Studium Wychowania Fizycznego.

W skład uczelni wchodzi także Centrum Badań nad Innowacjami (CBI) w zakresie zdrowia, technologii informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej. CBI stanowi nowoczesny ośrodek badawczy, skupiający laboratoria naukowe, tworząc bazę do prowadzenia prac naukowo – badawczych i wdrożeniowych z zakresu zdrowia, informatyki i budownictwa.

We wrześniu 2014 r. otwarto Centrum EKO-AGRO-TECH z nowoczesną infrastrukturą badawczą przeznaczoną do prowadzenia badań naukowych w zakresie analiz środowiskowych, fizyki budowli, analiz biologiczno – żywieniowych. Centrum służy do nawiązywania i rozwoju współpracy na linii gospodarka – nauka. Oferowane w ramach infrastruktury badania i technologie będą mogły zostać wykorzystane zarówno w działalności produkcyjnej jak i usługowej. W Centrum znajdują się również pomieszczenia konferencyjno – informacyjne.

PSW posiada także wspaniale wyposażoną bibliotekę.  W jej skład wchodzi  28 521 publikacji książkowych, 1144 broszur, 210 kaset audio, 56 kaset video i 345 płyt CD i DVD. Prenumerata bieżąca czasopism i gazet w 2014 roku objęła 120 tytułów, w tym 109 polskich i 11 obcojęzycznych. Kolekcja biblioteczna w całości opracowywana jest komputerowo, a katalog biblioteczny dostępny jest on-line oraz na komputerach stacjonarnych w bibliotece.

Studenci oprócz wspaniałych warunków do nauki mają zapewnione wygodne i nowoczesne warunki zamieszkania w Domu Studenta w ramach którego zlokalizowano ponad osiemdziesiąt 2-osobowych pokoi, wyposażonych w sprzęt RTV, AGD, dostęp do Internetu, oraz kuchnie dla studentów, tzw. ciche pokoje, salę wyposażoną m.in. w siłownię oraz sprzęt do fitness.


Szczegóły na: www.pswbp.pl