Od nowego roku wszyscy przedsiębiorcy, jako płatnicy składek, będą je przekazywali na swój indywidualny numer rachunku składkowego. Dzięki temu przedsiębiorca zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie będzie wykonywał tylko jeden.

Zasady dotychczasowe
Dotychczas każda firma co miesiąc dokonywała trzech przelewów. Wyjątek stanowili przedsiębiorcy, którzy korzystali z preferencyjnego ZUS. Oni wykonywali dwa przelewy. Ale byli też tacy przedsiębiorcy, którzy płacili aż czterokrotnie w oddzielnych przelewach.
Osobno bowiem trzeba płacić składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Sprawia to, że obowiązujący system opłacania składek jest skomplikowany, zwłaszcza dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Jest on też bardzo pracochłonny. Dlatego od dawna przedsiębiorcy postulują uproszczenie tego systemu. Teraz, dzięki zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wreszcie z końcem roku ten absurdalny system zostanie uproszczony. Zamiast kilku przelewów do tej samej instytucji będzie jeden.Opłacanie składek od 1 stycznia 2018
Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie należności na rzecz ZUS będzie można regulować jednym zbiorczym przelewem kierowanym na indywidualny rachunek płatnika. Od tego czasu to właśnie na ZUS-ie będzie spoczywał obowiązek rozdzielenia tej płatności na podstawie składek wpisanych w deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc. Na tej podstawie ZUS ustali udział procentowy składek na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Wpłatę, którą dokona przedsiębiorca, ZUS będzie rozliczał automatycznie na podstawie ustalonego udziału.
Poza tym, przedsiębiorca od przyszłego roku nie będzie musiał podawać na przelewie żadnych dodatkowych danych, na podstawie których teraz identyfikuje się wpłaty (NIP, REGON, typ wpłaty, numer deklaracji, miesiąc i rok, za który są opłacane składki). Teraz będzie wystarczało wpisać na przelewie, wysokość składki, nadawcę i odbiorcę płatności oraz numer naszego rachunku składkowego.
Indywidualny numer rachunku składkowego będzie dużym uproszczeniem dla przedsiębiorców. Dla przedsiębiorcy oznacza mniej formalizmu oraz niższe koszty obsługi płatności, bo wystarczy jeden przelew zamiast kilku.
Jak przedsiębiorca uzyska indywidualny numer rachunku
Płatnik składek nie będzie musiał nic robić w tym celu, bo informacja o indywidualnym numerze rachunku składkowego zostanie wysłana przez ZUS do każdego płatnika składek listem poleconym. ZUS rozpocznie wysyłanie listów do przedsiębiorców 1 października 2017 r.
Informacja o numerze rachunku składkowego zostanie wysłana na adres siedziby firmy albo na adres do korespondencji. Dlatego ważne jest, żeby ZUS dysponował naszymi aktualnymi danymi adresowymi w rejestrach przedsiębiorców (CEIDG / KRS).
Osoby, które rozpoczną działalność gospodarczą w 2018 r, otrzymają informację o numerze rachunku składkowego pocztą, niezwłocznie po założeniu konta płatnika składek.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027).