Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Brześciu zaprasza na I Międzynarodowe Targi Biznesowe „Brześć – 2016″, które odbędą się w Brześciu w dniach 21-22 kwietnia 2016.

Organizatorzy przewidują m.in. spotkania i negocjacje biznesowe oraz wizyty w siedzibach przedsiębiorstw białoruskich.

Więcej informacji można uzyskać na stronach: www:brest-forum.by lub www.ccibrest.by